Sarana dan Prasarana

 1. Ruang Kelas Belajar dilengkapi Projector
 2. Lab Komputer SMP
 3. Lab Komputer SMA
 4. Lab Komputer SMK
 5. Lab IPA
 6. Perpustakaan
 7. Hotspot / WiFi
 8. Lapangan Futsal / Basket
 9. Lapangan Bulu Tangkis
 10. Lapangan Bola Volley
 11. Ruang OSIS
 12. Ruang UKS